Skolbiohandledning framtagen till pedagoger

Under 2021 lanserades en skolbiomanual riktad till pedagoger i hela landet. Tanken med skolbiohandledningen är att underlätta filmsamtalen för pedagoger som går och ser skolbio med sina elever. Handledningen tar bland annat upp tips och trix inför biobesöket och hur man kan jobba med för- och efterarbete när man sett en film.

Skolbiohandledningen initierades av Region Gävleborg och togs fram till sin nuvarande form med hjälp av en redaktionell grupp från Filmregionerna. 3000 tryckta exemplar har distribuerats ut i landet och skolbiohandledningen finns även tillgänglig för digital nerladdning här.