Välkommen till Filmregionerna!

Vi verkar för att stärka filmen och de filmkulturella frågorna i hela landet

Barn och unga

Vi främjar barn och ungas filmkunnighet.
Vi arbetar filmpedagogiskt med medie- och informationskunnighet (MIK) i klassrummet, skolbio och barn och ungas egna skapande både i skolan och på deras fritid.

Visning och spridning

Vi främjar visning och spridning av film på biograf och andra platser.
Vi arbetar aktivt med stöd i kommuners, biografers och filmklubbars utvecklingsarbete genom att samarrangera, omvärldsbevaka och fortbilda.

Talang och produktion

Vi främjar utvecklingen av ny svensk film.
Filmregionerna ger råd, stöd och sammanhang för dig som gör eller vill göra film, oavsett om du är erfaren eller nybörjare. NYTT! Writers Gym med Zara Waldebäck för dig som vill träna på att skriva – tillsammans.


Senaste nyhetsinläggen