Välkommen till Filmregionerna!

Vi verkar för att stärka filmen och de filmkulturella frågorna i hela landet

Barn och unga

Vi främjar barn och ungas filmkunnighet.
Vi arbetar filmpedagogiskt med medie- och informationskunnighet (MIK) i klassrummet, skolbio och barn och ungas egna skapande både i skolan och på deras fritid.

Visning och spridning

Vi främjar visning och spridning av film på biograf och andra platser.
Vi arbetar aktivt med stöd i kommuners, biografers och filmklubbars utvecklingsarbete genom att samarrangera, omvärldsbevaka och fortbilda.

Talang och produktion

Vi främjar utvecklingen av ny svensk film.
Vi erbjuder coachning, produktionsstöd, nätverk, branschmöten och visningsfönster för både nya och etablerade filmskapare.


Senaste nyhetsinläggen