Välkommen till Filmregionerna

Filmregionerna är en ideell förening med uppgift att främja regionala filmverksamheter och deras intressen inom filmområdet samt arbeta med information, opinionsbildning och övriga gemensamma frågor.

Samtliga landets nitton regionala filmverksamheter är medlemmar och deltar i Filmregionernas arbete genom möten, arbetsgrupper och styrelse.

Vi finns även representerade i tre av fyra branschråd på statlig nivå.


Senaste nyhetsinläggen

”Främjas filmen?” – Ny rapport från Myndigheten för kulturanalys
Nu är äntligen rapporten "Främjas filmen? En översyn av filmområdet i kultursamverkansmodellen" publicerad. En beskrivning från dåtid till nutid, före och efter kultursamverkansmodellen, utifrån landets alla regionala filmverksamheters perspektiv. Rapporten finns att ladda ner från Myndigheten för kulturanalys webbsida.
Folk och Kultur 2020, vi tipsar igen:
Här är ett litet axplock ur Folk och Kulturs program som på något sätt är filmrelaterade eller relaterade till kulturens roll i en region. Om du vill lägga till ett tips, maila daniel.wallentin@filmidalarna.se Onsdagen 5:e feb Kultur – när pengarna sinar? https://folkochkultur.se/program/kultur-nar-pengarna-sinar/  Skolbio – får världen att växa https://folkochkultur.se/program/skolbio-far-varlden-att-vaxa/  Filmkultur odlar engagemang för hållbarhet! https://folkochkultur.se/program/filmkultur-odlar-engagemang-for-hallbarhet/ 
Folk och Kultur och FILM, vi tipsar!
Vi tipsar om några av programpunkterna som särskilt rör filmen: En bra vecka för demokratin, Film och samtal. Arr Film i Sörmland. Medverkande: Cecilia Björk, regissör och producent, Karin Säfström, kanalchef och utgivare för P4 Sörmland https://www.folkochkultur.se/en-bra-vecka-41012121 Till drömmarnas land (Film med stöd av Film i Västerbotten). Filmvisning och samtal med regissören. Arr Svenska Kyrkan …
Årsmöte 2019 i Göteborg
Varmt välkomna alla medlemmar! Kallelse har gått ut via mail. Vänligen hör av er till någon av era kollegor eller till oss i styrelsen om ni inte fått kallelsen. Där finns även en länk till alla årsmöteshandlingar (digitalt). Varmt välkomna till Folkets Hus i Göteborg kl 13.30 den 28 januari! Styrelsen