Barn & unga

Vi främjar barn och ungas filmkunnighet.
Vi arbetar filmpedagogiskt med medie- och informationskunnighet (MIK) i klassrummet, skolbio och barn och ungas egna skapande både i skolan och på deras fritid.

Vill du nå arbetsgruppen för Film barn och unga (FiBU) hittar du kontaktuppgifter här.