Visning & spridning

Vi främjar visning och spridning av film på biograf och andra platser.
Vi arbetar aktivt med stöd i kommuners, biografers och filmklubbars utvecklingsarbete genom att samarrangera, omvärldsbevaka och fortbilda.

Här fyller vi inom kort på med mer innehåll.

Vill du nå arbetsgruppen för Visning och spridning hittar du kontaktuppgifter här.