Kontakt styrelse och arbetsgrupper

Styrelse

Styrelsen 2021
Ordförande
Ulf Slotte, Region Stockholm
ulf.slotte[a]regionstockholm.se

Ledamöter
Helena Sandberg, Region Jönköpings län
helena.sandberg[a]rjl.se
Joachim Stridsberg, Filmregion Sydost
joachim[a]filmregionsydost.se
Maja Kekonius, Västra Götalandsregionen
maja.kekonius[a]vgregion.se
Emelie Wallgren, Region Västmanland
emelie.wallgren[a]regionvastmanland.se
Daniel Östborg (suppleant), Region Västmanland
daniel.ostborg[a]regionvastmanland.se


Arbetsgrupper

Arbetsgruppen Film för Barn och Unga (FiBU)
Sammankallande: Carolina Falk, Film i Skåne carolina(a)filmiskane.se och Carin Granath, Film i Sörmland carin.granath(a)regionsormland.se

Arbetsgruppen för Visningsfrågor
Sammankallande: Tobias Ingels, Film i Dalarna
tobias.ingels(a)filmidalarna.se och Lotta Nyblom, Filmregion Sydost lotta(a)filmregionsydost.se

Arbetsgruppen för Filmproduktion och talangutveckling
Sammankallande: Christina Schöning, Filmregion Sydost christina(a)filmregionsydost.se

Branschråden

Representanter för Filmregionerna i rådet för spridning och visning
Ordinarie: Robert P Olsson, Region Värmland
Ersättare: Lotta Nyblom, Filmregion Sydost

Representanter för Filmregionerna i rådet för utveckling och produktion
Ordinarie: Martin Hammar, FilmCloud, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen
Ersättare: Ville Jegerhjelm, Film Gotland

Representanter för Filmregionerna i rådet för filmpedagogiska frågor
Ordinarie: Linda Lindgren, Film Stockholm
Ersättare: Stefan Barkman, Region Värmland


Regionala filmverksamheter

Vill du komma i kontakt med din närmaste regionala filmverksamhet?
Den hittar du bland våra medlemmar.