Styrelsen har beslutat följande för användning av Filmregionernas logga:
1) Loggan får användas vid arrangemang och andra tillfällen
där ALLA regioner är inbjudna. Styrelsen ska informeras om användandet
av loggan innan arrangemanget.
2) Användandet av loggan vid publikationer skall förankras med styrelsen i god tid.
3)Vid förfrågningar från externa parter kan loggan användas om Filmregionerna är med
som samarbetspart. Filmregionerna ska vara ytterst försiktiga vid såna förfrågningar eftersom vi inte ska gynna någon part där det finns konkurrenssituation.

Logotyp i EPS i svart

Logotyp i EPS i vitt

Logotyp i PNG (för webben), vit

Logotyp i PNG (för webben), svart