Rapporter och publikationer

Här hittar ni de rapporter och publikationer som Filmregionerna gett ut.

2017: Den regionala filmens roll i ett nytt filmpolitiskt landskap

2018: Inspirationsfolder från filmregionerna för kulturskolorna

2018: Visningsresurser 2018 Slutgiltig

2019: Visningsresurser i filmregionerna rapport 2019


Interna dokument och protokoll

Styrelsen har beslutat att vi ska använda en molntjänst med inlogg för alla protokoll och andra handlingar som bara rör medlemmarna i föreningen. Därför ligger inte alla dokument uppe på denna sida.

Är du medlem i filmregionerna och vill läsa protokoll från arbetsgruppernas eller styrelsens möten? Hör av dig till styrelsen eller sammankallande i respektive arbetsgrupp så delar vi gärna en länk till detta.

 

Vill du läsa rådens protokoll så hittar du dem här: http://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/filmpolitiken/branschradens-form-och-funktion/protokoll/