Rapporter och publikationer

Interna dokument och protokoll

Är du medlem i Filmregionerna och vill läsa nyheter, protokoll från styrelse och arbetsgrupper och andra handlingar som bara rör medlemmar i föreningen?

Dessa har vi valt att lägga under de låsta medlemssidorna.

Hör av dig till styrelsen eller sammankallande i respektive arbetsgrupp så får du tillgång till medlemssidorna via ett lösenord.

Vill du läsa branschrådens protokoll så hittar du dem här:
 http://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/filmpolitiken/branschradens-form-och-funktion/protokoll/