Rapporter och publikationer

Interna dokument och protokoll

Styrelsen har beslutat att föreningen ska använda en molntjänst med inlogg för alla protokoll och andra handlingar som bara rör medlemmarna i föreningen. Därför ligger inte alla dokument uppe på denna sida.

Är du medlem i filmregionerna och vill läsa protokoll från arbetsgruppernas eller styrelsens möten? Hör av dig till styrelsen eller sammankallande i respektive arbetsgrupp så delar vi gärna en länk till detta.

Vill du läsa branschrådens protokoll så hittar du dem här:
 http://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/filmpolitiken/branschradens-form-och-funktion/protokoll/