Nätverket Barnbiograferna

Nätverket Barnbiograferna är ett nätverk för biografer att inspireras och utveckla sin biograf för den yngre publiken. 
Vi vill tillsammans hylla och lyfta barnpubliken, bredda filmutbudet och skapa ökad delaktighet för och med barn och unga på biograf. Med enkla, lustfyllda och konkreta tips och verktyg kan vi tillsammans i Nätverket Barnbiograferna dela goda och galna idéer, lära oss nytt, bli inspirerade och få tips på hur vi utvecklar biografverksamheten för och med barn och unga. Barnpubliken är värdefull och det ska synas! 

Bli en del av Nätverket Barnbiograferna! Bli en Barnbiograf! 

Skicka din intresseanmälan: info@barnbiograferna.com 
I mailet uppger du: Biograf, ort och kontaktperson (namn och epostadress) 

Kriterier er biograf behöver uppfylla: 

– Vår repertoar består av minst en barnfilm per öppen spelvecka eller… 
– Vi gör återkommande satsningar för barnpubliken 
– Vi har läst och skriver under Nätverket Barnbiografernas manifest 
– Vi kommer delta i minst en nätverksträff/år. Erbjuds både digitalt och fysiskt 

Nätverket Barnbiografernas manifest: 

Vår yngre publik ska känna sig inkluderade, välkomna och delaktiga
Vi skapar storslagna filmupplevelser för barn och unga
Vi förstår barns behov av flera och olika typer av berättelser 
Vårt filmutbud kan alla barn känna igen sig och identifiera sig i 
Vi ser och bemöter barn och unga, såsom vi möter all vår publik – med värme, respekt och filmpassion
Vi lyssnar på och jobbar tillsammans med vår unga publik