Denna sajt vänder sig främst till alla regionala filmkonsulenter och regionala huvudmän som jobbar för att stödja att det görs film, visas film och pratas om film – i hela Sverige. 

Tillsammans har vi föreningen Filmregionerna (tidigare Regionala FilmResurscentrums Samarbetsråd) – en förening som verkar för att stärka filmen och de filmkulturella frågorna över hela landet. Vi har nitton regionala resurscentrum för film (eller motsvarande regionala verksamheter) som är medlemmar hos oss.

Är du inte filmkonsulent, men intresserad av att veta mer om verksamheten där just Du bor? Du kanske gör film, vill arrangera filmvisningar, eller arbeta med film med barn och unga?

Då ska du titta här!

Välkommen att ta kontakt med oss filmkonsulenter på Ditt närmaste filmresurscentrum. Allt från Filmpool Nord i norr, till Film i Skåne i söder!