Om föreningen

Vilka vi är

Det finns nitton regionala resurscentrum för film som tillsammans täcker alla Sveriges län. De flesta startades upp mellan mitten och slutet av 90-talet.
Även om alla verksamheter inte längre heter just ”filmresurscentrum” så har de ett grunduppdrag från sina regioner (tidigare Svenska Filminstitutet) och samfinansieras med regionens Regionförbund/Landsting.
Kulturrådet fördelar i de flesta fall den statliga delen av finansieringen ut till regionerna.

Tillsammans har vi den ideella föreningen Filmregionerna där samtliga av landets regionala filmverksamheter är medlemmar.

Är du intresserad av att veta mer om verksamheten där just Du bor?
Du kanske gör film, vill arrangera filmvisningar, eller arbeta med film med barn och unga?
Då är du välkommen att ta kontakt med oss regionala filmkonsulenter på ditt närmaste filmresurscentrum. Allt från Filmpool Nord i norr, till Film i Skåne i söder.
Du hittar oss bland föreningens medlemmar.

Vad vi vill

Föreningens uppgift är att främja regionala filmverksamheter och deras intressen inom filmområdet samt arbeta med information, opinionsbildning och andra gemensamma frågor.

Vi verkar för att stärka filmen och de filmkulturella frågorna över hela landet.
Vi vill att det det görs film, visas film och pratas om film – i hela Sverige.

Vad vi gör

Samtliga landets regionala filmverksamheter deltar i föreningens arbete genom möten, arbetsgrupper och styrelse. Vi finns även representerade i tre av fyra branschråd på statlig nivå.

Föreningen verkar genom arbetsgrupper
Vi har i nuläget fyra arbetsgrupper, varav tre är fördelade på de traditionella benen som filmresursverksamheterna landet runt vilar på:

Den fjärde arbetsgruppen arrangerar den nationella kortfilmstävlingen Noomaraton – tävlingen där du gör film på tid!
Information om Noomaraton hittar du på tävlingens egna webbsida www.noomaraton.se