Om föreningen

Det finns nitton regionala resurscentrum för film som tillsammans täcker alla Sveriges län. De flesta startades upp mellan mitten och slutet av 90-talet. Även om alla verksamheter inte längre heter just ”filmresurscentrum” så har de ett grunduppdrag från sina regioner (tidigare Svenska Filminstitutet) och samfinansieras med regionens Regionförbund/Landsting. Kulturrådet fördelar i de flesta fall den statliga delen av finansieringen ut till regionerna.

Tillsammans har vi föreningen Filmregionerna – en förening som verkar för att stärka filmen och de filmkulturella frågorna över hela landet. Vi har nitton regionala filmverksamheter som är medlemmar hos oss.

Filmregionerna är en ideell förening med uppgift att främja regionala filmverksamheter och deras intressen inom filmområdet samt arbeta med information, opinionsbildning och övriga gemensamma frågor. Samtliga landets nitton regionala filmverksamheter är medlemmar och deltar i Filmregionernas arbete genom möten, arbetsgrupper och styrelse. Vi finns även representerade i tre av fyra branschråd på statlig nivå.

Denna sajt vänder sig främst till alla regionala filmverksamheter som jobbar för att stödja att det görs film, visas film och pratas om film – i hela Sverige. Dessa verksamheter organiseras inom antingen region, landsting, offentligt ägt bolag eller förening.

Är du intresserad av att veta mer om verksamheten där just Du bor?
Du kanske gör film, vill arrangera filmvisningar, eller arbeta med film med barn och unga?
Då är du välkommen att ta kontakt med oss regionala filmkonsulenter på ditt närmaste filmresurscentrum. Allt från Filmpool Nord i norr, till Film i Skåne i söder.
Du hittar oss bland föreningens medlemmar här!