MIK & filmkunnighet

Att vara medie- och informationskunnig (MIK) är en viktig del av att vara samhällsmedborgare idag. I Filmregionernas barn- och unga-grupp jobbar vi med att stärka MIK genom rörlig bild – i skolan och på fritiden.  

En av arbetsgruppens prioriterade uppgifter är att samverka med och vidareutveckla Filmpool Nords satsning på den filmpedagogiska plattformen Filmriket. Här finns filmskola för att lära sig hur man gör film, övningar kopplade till läroplanen och kvalitetsfilm att visa i klassrummet – på tema globala målen, nationella minoriteter och lokalproducerad kortfilm.

Vi representerar också Filmregionerna och filmkunnigheten i nätverket MIK Sverige, som koordinerar olika aktörer som jobbar med MIK-frågan, och skapar samverkan och effektivitet i arbetet.