Resurslista framtagen för filmpedagoger i kulturskolan

Filmregionerna och Svenska Filminstitutet har tillsammans med Det nationella nätverket för film i kulturskolan tagit fram en resurslista för filmpedagoger. Syftet med en resurslista är att samla material och råd kring t.ex. ekonomiska stöd, distributörer för skolbio, filmpedagogiska verktyg m.m. Detta för att stödja de som arbetar med film som ämne på en kulturskola.

Resurslistan finns för gratis nerladdning här.