Film i kulturskolan

Under våren 2020 skapades Det nationella nätverket för film i kulturskolan, bestående av kulturskolechefer från hela landet. En arbetsgrupp tillsattes med representanter från Svenska Filminstitutet, Filmregionerna och tidigare verksam kulturskolechef. Under 2020 arbetade man fram en fördjupande kartläggning av film på kulturskolan i form av en enkät som skickades ut till de kulturskolor i Sverige som redan har filmverksamhet, för att få en uppfattning om hur filmen som ämne står sig på kulturskolorna.

Webbinarieserie

Arbetsgruppen tog fram en webbinarieserie baserad på en stark efterfrågan av fortbildning av kulturskolepersonal som arbetar med rörlig bild. Webbinarieserien är framtagen som en fortbildningsinsats för kulturskolepedagoger som arbetar med film. Tanken är att webbinariernas innehåll ska ge inspiration och konkreta metoder för filmskapande men framförallt inbjuda till nätverkande mellan kulturskolepedagogerna för erfarenhetsutbyten. Genom att samla filmpedagoger kan vi hjälpa till att skapa nya länkar mellan kulturskolorna och skapa en trygg och stark känsla att man inte är ensam i sin profession.