Medlemsutskick hösten 2020

Hej alla medlemmar,

Här kommer det andra medlemsutskicket för det speciella och utmanande året 2020. Situationen för hela filmområdet är fortsatt mycket ansträngt och det är glädjande att nu filmen fick en större del av statens coronastöd. De 375 miljonerna från staten via Filminstitutet ska nu också förutom visningsområdet och de andra filmkulturella verksamheterna komma produktionsledet till del – på både kort och lite längre sikt.

Filminstitutets VD Anna Serner approcherade i slutet av förra veckan styrelsen för Filmregionerna och produktionscentrumen för att initiera en nationell debutantsatsning, även denna är tänkt att vara inom ramen för de nationella stödpengarna till filmen. Denna debutantsatsning som ska fokusera på mångfald är tänkt att vara ett treårigt nationellt och interregionalt projekt som ska syfta till att få fram nya röster och stärka återväxten i svensk film. Utformningen för projektet är inte påbörjat men tanken är att detta ska göras i samverkan mellan Filminstitutet, Filmregionerna och de traditionella produktionscentrumen. Vi berättar lite mer om vad vi vet kring satsningen på det digitala medlemsmötet på onsdag. Det kommer att hållas en digital presskonferens idag från Filminstitutet där de berättar bl.a. om detta. 

På onsdagens medlemsmöte ska vi också följa upp MYKAs rapport och vad som händer nu på Kulturrådet och vi får då besök av Andreas Åberg, Johanna Övling och Raphaële Choppin som alla är relevanta namn för oss på filmområdet. Från Svenska Filminstutet kommer Annika Gillegård med flera att delta i diskussion men också ge oss information från deras håll, som angår oss. Vi påminner om att mötet blir helt digitalt och en möteslänk kommer. 

Styrelsen uppmanar arbetsgrupperna att utnyttja de ekonomiska resurser som är avsatta för respektive arbetsgrupp. I årets budget finns 20 000 kr per grupp att använda till fortbildning och nätverksträffar. Om ni har frågor om er arbetsgrupps status kontakta vår kassör Erika Moll. 

Vi ses på onsdag eftermiddag framför skärmarna!

Allt gott, 

Styrelsen genom 

Joakim och Daniel

Öppna pdf:en för att läsa hela medlemsutskicket…