Filmregionernas medlemsmöte 21 OKT kl 13 program

Hej alla filmregioner!

Nu är det dags för medlemsmöte. 

Hoppas ni ute i regionerna kunde ta del av webbinariet om ”Främjas filmen?”. Vi hoppas på att konstruktiva samtal kommer fortsätta runt rapporten. 

Redan på medlemsmötet den 21:a OKT kommer vi fortsätta lite samtal runt bedömningspunkterna och har därför bjudit in Andreas Åberg (handläggare kultursamverkansmodellen) och Johanna Övling (uppföljning, utredning) från KUR och vår egen Annika G från SFI. Sen tar vi som vanligt och tankar av läget ute i arbetsgrupperna. 

Mötet har vi nu bestämt att det blir helt digitalt. Möteslänk kommer nästa vecka.  

Programmet ser ungefär ut så här. Det kan ske mindre ändringar. 

Kl 13:00: Samlas. Allmän info.

-Andreas Åberg, KUR, prat om kulturplaneprocessen och KUR:s beredning

-Johanna Övling, KUR, prat om separata uppgiftsuppföljningen

-Annika SFI prat om nationella uppföljningen, hur tänks det på SFI. 

C:a kl 14:30 —FIKA/PAUS—

kl 14:45: FiBU-rapportering med frågestund

kl 15:00: Visning/spridning-rapportering med frågestund

kl 15:15: Talang/produktion-rapportering med frågestund

kl 15:30: SFI-rapportering med frågestund (bl.a. nationella minoritetsstödet)

kl 15:45: Avtackning 

kl 16:00: Slut

Senare i veckan kan ni se fram emot ett nytt medlemsutskick. 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen