Folk och Kultur 2020, vi tipsar igen:

Här är ett litet axplock ur Folk och Kulturs program som på något sätt är filmrelaterade eller relaterade till kulturens roll i en region. Om du vill lägga till ett tips, maila daniel.wallentin@filmidalarna.se

Onsdagen 5:e feb

Kultur – när pengarna sinar? https://folkochkultur.se/program/kultur-nar-pengarna-sinar/ 

Skolbio – får världen att växa https://folkochkultur.se/program/skolbio-far-varlden-att-vaxa/ 

Filmkultur odlar engagemang för hållbarhet! https://folkochkultur.se/program/filmkultur-odlar-engagemang-for-hallbarhet/ 

Kultur och bildning i samhällsbygget https://folkochkultur.se/program/kultur-och-bildning-i-samhallsbygget/ 

Landsbygdens kulturliv  https://folkochkultur.se/program/landsbygdens-levande-kulturliv/ 

Kulturen och politiken – Hur mår relationen? https://folkochkultur.se/program/kulturen-och-politiken-hur-mar-relationen/ 

Dokumentärfilm som verktyg för förändring https://folkochkultur.se/program/dokumentarfilm-som-verktyg-for-forandring/ 

Om Folk och kultur i hela landet – Nätverkstan https://folkochkultur.se/program/om-folk-och-kultur-i-hela-landet-natverkstan-med-gaster/ 

Huset mitt i byn, navet för kultur på landet!  https://folkochkultur.se/program/huset-mitt-i-byn-navet-for-kultur-pa-landet/ 

Kulturens värde och sociala effekter https://folkochkultur.se/program/kulturens-varde-och-sociala-effekter/ 

 

Torsdagen 6:e feb

Bilden av landet – om hur livet utanför storstäderna bevakas https://folkochkultur.se/program/bilden-av-landet-om-hur-livet-utanfor-storstaderna-bevakas/ 

Går demokrati och en fri kultur att förena? https://folkochkultur.se/program/gar-demokrati-och-en-fri-kultur-att-forena/ 

Framgångsrik utveckling av de Kulturella och Kreativa Näringarna  https://folkochkultur.se/program/framgangsrik-utveckling-av-de-kulturella-och-kreativa-naringarna/. 

Hur gick det för filmen i kommunernas Kulturskolor? https://folkochkultur.se/program/hur-gick-det-for-filmen-i-kommunernas-kulturskolor/. 

Kulturella och kreativa näringar och näringspolitiska medel https://folkochkultur.se/program/kulturella-och-kreativa-naringar-och-naringspolitiska-medel/ 

Vittnesmål från den kulturpolitiska myllan https://folkochkultur.se/program/vittnesmal-fran-den-kulturpolitiska-myllan/ 

Är nordiskt drama på väg mot en stormaktstid eller står vi inför ett fall?  https://folkochkultur.se/program/ar-nordiskt-drama-pa-vag-mot-en-stormaktstid-eller-star-vi-infor-ett-fall/ 

Makt eller maktlöshet https://folkochkultur.se/program/makt-eller-maktloshet-2/ 

 

Fredagen 7:e feb

Samtal om bibliotekens utmaningar i en digital tid https://folkochkultur.se/program/samtal-om-bibliotekens-utmaningar-i-en-digital-tid/ 

Fokus tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet https://folkochkultur.se/program/fokus-tillganglig-och-jamlik-kulturskola-av-hog-kvalitet/ 

Försoning och det goda samtalet https://folkochkultur.se/program/forsoning-och-det-goda-samtalet/ 

Kulturen som besöksanledning https://folkochkultur.se/program/kulturen-som-besoksanledning/ 

Ett samhällsbyggande näringsliv närmare kulturen  https://folkochkultur.se/program/ett-samhallsbyggande-naringsliv-narmare-kulturen/ 

 

Lördagen 8:e feb

Förflytta dig 100 år tillbaka med VR-glasögon!  https://folkochkultur.se/program/forflytta-dig-100-ar-tillbaka-med-vr-glasogon/ 

Minibio på Svenska, Arabiska och Meänkieli! https://folkochkultur.se/program/minibio-pa-svenska-arabiska-och-meankieli/