Folk och Kultur och FILM, vi tipsar!

Vi tipsar om några av programpunkterna som särskilt rör filmen:

En bra vecka för demokratin, Film och samtal. Arr Film i Sörmland.
Medverkande: Cecilia Björk, regissör och producent, Karin Säfström, kanalchef och utgivare för P4 Sörmland
https://www.folkochkultur.se/en-bra-vecka-41012121

Till drömmarnas land (Film med stöd av Film i Västerbotten). Filmvisning och samtal med regissören. Arr Svenska Kyrkan
https://www.folkochkultur.se/till-dr%C3%B6mmarnas-land-41012131

Behöver vi ett medieborgarmärke? (Arr Statens Medieråd)
https://www.folkochkultur.se/beh%C3%B6ver-vi-ett-medieborgarm%C3%A4rke–41437107

Kulturens betydelse som hälsofaktor i vården, arr Region Stockholm. Film Stockholm medverkar med anledning av deras uppmärksammade VR-projekt. https://www.folkochkultur.se/kulturens-betydelse-41012289

Kulturen går över gränsen, arr Regionsamverkan Sydsverige
https://www.folkochkultur.se/kulturen-g%C3%A5r-%C3%B6ver-gr%C3%A4nsen-41012274

Regionala konsulenter – kulturarbetare eller byråkrater? Arr: Myndigheten för kulturanalys
https://www.folkochkultur.se/kulturkonsulenter-41012221

Så utvecklas kulturella näringar i Sveriges kommuner och regioner, arr Tillväxtverket, Myndigheten för kulturanalys, SCB och Tillväxtanalys
https://www.folkochkultur.se/s%C3%A5-utvecklas-kulturella-41012495

Film på kulturskolan – hur går det? Arr Kultur i Halland
https://www.folkochkultur.se/film-p%C3%A5-kulturskolan-41012609