“Främjas filmen?” – Ny rapport från Myndigheten för kulturanalys


Nu är äntligen rapporten “Främjas filmen? En översyn av filmområdet i kultursamverkansmodellen” publicerad.
En beskrivning från dåtid till nutid, före och efter kultursamverkansmodellen, utifrån landets alla regionala filmverksamheters perspektiv.

Rapporten finns att ladda ner från Myndigheten för kulturanalys webbsida.