Filmpolitiskt toppmöte i GBG 26/1

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar 450 000 kronor till Göteborg Film Festival för att arrangera konferensen Filmpolitiskt toppmöte 2018.

Västra Götalandsregionen har fått förtroendet att i samarbete med Göteborg Film Festival arrangera konferensen Filmpolitiskt toppmöte i Västra Götaland 2018. Landets nationella och regionala politiker, tjänstemän, regionala produktions- och resurscentrum samt filmbranschen ska samlas för att diskutera den framtida svenska filmpolitiken.

Konferensen äger rum fredagen den 26 januari 2018, samma dag som filmfestivalen inleds.

En ny filmpolitik för nya visioner
2017 genomförde regeringen den största förändringen av den svenska filmpolitiken på 50 år – den tidigare filmavtalsmodellen skrotades och ersattes med en ny, statlig filmpolitik. Därmed väcktes behovet av en kvalificerad politisk diskussion om den nya filmpolitiken och vad den egentligen innebär.

Med konferensen Filmpolitiskt toppmöte 2018 visar regionerna att man är en del av den nationella filmpolitiken och bereder vägen för en kontinuerlig dialog mellan stat, region och kommun i de frågor som rör filmens visioner, mål och framtid.

Lämna ett svar