Rapport från vår studieresa till London/Bristol

Här hittar ni lite info om föreningens studieresa gällande regionala visnings/arrangörsfrågor.

Studieresan gick till London och Bristol i april 2016 och delfinansierades av Svenska Filminstitutet. Stort tack till alla medverkande och arrangörer för en mycket inspirerande resa!

Anna-Karin Dahlin, Film i Skåne, blogginlägg

Text, bilder, samt kort info om verksamheterna vi besökte i Storbritannien. Av Ida Qvarnström, ordförande RRC

Lämna ett svar