Barnbiodagarna

Barnbiodagarna startades 2013 av Biografcentralen och riktade sig brett till alla Sveriges biografer som ville utveckla sin barnfilmsverksamhet men även till kommunala kultursamordnare, regionala resurscentrum och övrig filmbransch.

Höjdpunkten på Barnbiodagarna var priset ”Årets Barnbio” som förutom äran även inkluderade en prissumma på 15.000 sek. Priset var tänkt som en uppmuntran och inspiration för biografer som arbetade målmedvetet och med särskilt utvecklingsfokus på den yngre publiken. Varje år tilldelades en biograf priset och det var publiken själv som nominerade sin favoritbiograf.

Tidigare vinnare av ”Årets Barnbio” är Hagabion i Göteborg 2019, Regina i Östersund 2018, Cnema i Norrköping 2017, Juniora Folkets Bio Panora i Malmö 2016, Zita Folkets Bio i Stockholm 2015, Röda Kvarn i Helsingborg 2014 och Elektra Folkets Bio i Västerås 2013.

Barnbiodagarna 2020

Från 2020 har Filmregionerna tagit över arrangerandet av Barnbiodagarna vilket kommer att leda till en del förändringar av både evenemanget och priset ”Årets Barnbio”. Filmregionerna har även knutit till sig en referensgrupp med särskild kompetens inom barnfilm som består av Jens Lanestrand från Biografcentralen, Per Eriksson från Sveriges Förenade Filmstudios, Rose-Marie Strand från Folkets Bio, Nils-Thomas Andersson från Filmcentrum och Daniel Lundquist från BUFF Filmfestival.

Det nya konceptet kommer att presenteras under Barnbiodagarna 2020 den 18 november kl 13.00 – 14.30. Barnbiodagarna blir i år ett digitalt evenemang, se program och hur du gör för att anmäla dig nedan, välkommen!

Program

13.00 – 13.05 Intro och Filmregionerna hälsar välkomna!
13.05 – 13.20 Kort presentation av alla deltagare.
13.20 – 13.40 Presentation av konceptet ”Barnbiodagarna och Årets Barnbio”.
13.40 – 14.00 Presentation av referensgruppen och deras ingång till barnbio.
14.00 – 14.20 Hur biografer kan arbeta för att öka barn och ungas delaktighet med Skärisbiografen.
14.20 – 14.30 Avslut med Filmregionerna.

Anmäl dig senast den 17 november till: sandra.froberg@gotland.se
En länk till webbinariet skickas ut till alla anmälda deltagare på morgonen den 18 november.