Styrelsen 2017

Ordförande:Ida Qvarnström, Filmregion Sydost
Kassör: Anna Rydell, Region Jönköpings län
Ledamöter:
Joakim Blendulf, Film Stockholm
Henrik Harrysson, Region Gävleborg – Film
Stefan Barkman, Region Värmland