För att kontakta Filmregionerna:

Ordförande:
Ida Qvarnström, Reaktor Sydost
46 (0) 733 47 79 10
ida@reaktorsydost.se

Ekonomi-dokument skickas till förenings kassör Anna Rydell antingen digitalt på: anna.rydell@rjl.se

eller med post till:

Filmregionerna
att: Anna Rydell
c/o Region Jönköpings län
Film, kultur och utveckling
Länssjukhuset Ryhov, Hus N3
551 85 Jönköping

För att få kontakt med din närmaste regionala filmverksamhet, klicka här!