För att kontakta Filmregionerna:

Filmregionernas styrelse 2019
daniel.wallentin@filmidalarna.se
erika.moll@filmvasternorrland.se
ylva@filmpagotland.se
henrik.harrysson@regiongavleborg.se
stefan.barkman@regionvarmland.se

För att ta kontakt med din närmaste regionala filmverksamhet, klicka här!