Folk och Kultur 2020, vi tipsar igen:

Här är ett litet axplock ur Folk och Kulturs program som på något sätt är filmrelaterade eller relaterade till kulturens roll i en region. Om du vill lägga till ett tips, maila daniel.wallentin@filmidalarna.se

Onsdagen 5:e feb

Kultur – när pengarna sinar? https://folkochkultur.se/program/kultur-nar-pengarna-sinar/ 

Skolbio – får världen att växa https://folkochkultur.se/program/skolbio-far-varlden-att-vaxa/ 

Filmkultur odlar engagemang för hållbarhet! https://folkochkultur.se/program/filmkultur-odlar-engagemang-for-hallbarhet/ 

Kultur och bildning i samhällsbygget https://folkochkultur.se/program/kultur-och-bildning-i-samhallsbygget/ 

Landsbygdens kulturliv  https://folkochkultur.se/program/landsbygdens-levande-kulturliv/ 

Kulturen och politiken – Hur mår relationen? https://folkochkultur.se/program/kulturen-och-politiken-hur-mar-relationen/ 

Dokumentärfilm som verktyg för förändring https://folkochkultur.se/program/dokumentarfilm-som-verktyg-for-forandring/ 

Om Folk och kultur i hela landet – Nätverkstan https://folkochkultur.se/program/om-folk-och-kultur-i-hela-landet-natverkstan-med-gaster/ 

Huset mitt i byn, navet för kultur på landet!  https://folkochkultur.se/program/huset-mitt-i-byn-navet-for-kultur-pa-landet/ 

Kulturens värde och sociala effekter https://folkochkultur.se/program/kulturens-varde-och-sociala-effekter/ 

 

Torsdagen 6:e feb

Bilden av landet – om hur livet utanför storstäderna bevakas https://folkochkultur.se/program/bilden-av-landet-om-hur-livet-utanfor-storstaderna-bevakas/ 

Går demokrati och en fri kultur att förena? https://folkochkultur.se/program/gar-demokrati-och-en-fri-kultur-att-forena/ 

Framgångsrik utveckling av de Kulturella och Kreativa Näringarna  https://folkochkultur.se/program/framgangsrik-utveckling-av-de-kulturella-och-kreativa-naringarna/. 

Hur gick det för filmen i kommunernas Kulturskolor? https://folkochkultur.se/program/hur-gick-det-for-filmen-i-kommunernas-kulturskolor/. 

Kulturella och kreativa näringar och näringspolitiska medel https://folkochkultur.se/program/kulturella-och-kreativa-naringar-och-naringspolitiska-medel/ 

Vittnesmål från den kulturpolitiska myllan https://folkochkultur.se/program/vittnesmal-fran-den-kulturpolitiska-myllan/ 

Är nordiskt drama på väg mot en stormaktstid eller står vi inför ett fall?  https://folkochkultur.se/program/ar-nordiskt-drama-pa-vag-mot-en-stormaktstid-eller-star-vi-infor-ett-fall/ 

Makt eller maktlöshet https://folkochkultur.se/program/makt-eller-maktloshet-2/ 

 

Fredagen 7:e feb

Samtal om bibliotekens utmaningar i en digital tid https://folkochkultur.se/program/samtal-om-bibliotekens-utmaningar-i-en-digital-tid/ 

Fokus tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet https://folkochkultur.se/program/fokus-tillganglig-och-jamlik-kulturskola-av-hog-kvalitet/ 

Försoning och det goda samtalet https://folkochkultur.se/program/forsoning-och-det-goda-samtalet/ 

Kulturen som besöksanledning https://folkochkultur.se/program/kulturen-som-besoksanledning/ 

Ett samhällsbyggande näringsliv närmare kulturen  https://folkochkultur.se/program/ett-samhallsbyggande-naringsliv-narmare-kulturen/ 

 

Lördagen 8:e feb

Förflytta dig 100 år tillbaka med VR-glasögon!  https://folkochkultur.se/program/forflytta-dig-100-ar-tillbaka-med-vr-glasogon/ 

Minibio på Svenska, Arabiska och Meänkieli! https://folkochkultur.se/program/minibio-pa-svenska-arabiska-och-meankieli/ 

Processdag i GBG 31/1 för alla med arbetsområde film för barn och unga!

Välkommen till denna processdag som vänder sig till samtliga Filmregionernas medlemmar med arbetsområde film, barn och unga. Syftet med dagen är att arbeta fram en gemensam syn på vad film på kulturskola eller annan filmverksamhet för barn och unga bör innehålla och hur regionala fortbildningsinsatser inom filmpedagogik kan arrangeras. För att sådan fortbildning ska kunna vara likvärdig i hela landet vill vi förankra den nationellt i ett gemensamt ramverk tillsammans.

Dagen arrangeras av Filmregionernas arbetsgrupp för barn och unga (FiBU) och Filminstitutet. Processledare är Annika Wik.

Datum: 31/1-2018

Cirkatid: 9.30-16.00

Lokal: Kultur i Väst, Göteborg

Svara gärna med vändande post till stefan.barkman@regionvarmland.se innan 12/1-2018.

————————

 

God helg!
Hälsar Filmregionerna genom Stefan

Möte i GBG 30/1 SFI:s adminpersonal och regionala konsulenter

Hej! 

Nu har jag fått klart med Valand att vi kan var hos dem (i X-library ingång Vasagatan 50) på måndag 30/1 kl.10-12,  då vi  planerat ett möte mellan den administrativa personalen på SFI (Lina, Jenny & Man Chiu) och oss regionala filmkonsulenter.

Några av er var med på detta möte förra året, och SFI har kontaktat oss för att de gärna ses igen och låta detta bli ett återkommande möte. De vill också passa på att låta oss träffa  Man Chiu Leung Carlsson (som ersatt Suzanne Tiger) och förstås låta henne få träffa oss.

Förra året var det mycket en genomgång av budgetmallar mm, och denna gång är det mer tänkt som ett samtal där vi kan passa på att hålla oss uppdaterade om varandra.

Hör gärna av er till mig och meddela om ni kommer, så jag vet hur många vi blir.

 

Allt gott!

Anne-Marie (sammankallande för arbetsgruppen Produktion och Talang)

anne-marie.sohrman-fermelin@sll.se