Filmregionernas årsmöte i GBG 29/1

Kallelse har sänts ut till alla medlemmar.

Tid och plats: måndagen den 29:e januari kl 09.30 – 12.00,
Sal Saltö, Folkets Hus Göteborg mitt på Järntorget.
Kaffe och smörgås serveras från 9.00.

Anmälan till: anna.rydell@rjl.se senast måndag 22:a januari.
Meddela eventuella allergier, vegan/vegetarian, etc vid anmälan.

Handlingar till årsmötet hittar ni här! 

Väl mött i Göteborg!

styrelsen

Tips, seminarium i GBG: Filmfestivaler i centrum – så skapar vi metoder för ökat samarbete inom film- och kultursektorn

Filmfestivaler i centrum – så skapar vi metoder för ökat samarbete inom film- och kultursektorn

Från att endast ha funnits i Stockholm lanseras nu nätverket Festivalcentrum nationellt. Etableringsarbetet pågår under hela 2018. Som startskott arrangerar vi ett seminarium under Göteborgs filmfestival där vi tillsammans med olika branschaktörer diskuterar metoder, men också hämtar in tankar, idéer och inspiration.

Vilken roll spelar filmfestivaler i det svenska filmlandskapet? Hur kan festivalerna verka för att stärka varandra? Och hur kan festivalfilmerna nå ut även bortom storstäderna? Kom och diskutera hur vi kan utveckla metoder för festivalerna att öka samarbetet sinsemellan och med andra kulturaktörer. Seminariet riktar sig både till filmfestivaler och till andra branschaktörer. Arrangeras i samarbete med ABF.

Tid och plats: lördag 27 januari kl 16-17, Victoriasalen i Victoriahuset, Linnégatan 21
Medverkande: Carita Forslund (konsulent arrangörsutveckling Kultur i Väst), Lars Wiberg (verksamhetsutvecklare ABF), Dina Afkhampour (festivalchef CinemAfrica), Julia Jarl (festivalchef BUFF)
Moderator: Ulrika Bandeira (ordförande Festivalcentrum)

Seminariet är en del av Göteborgs filmfestivals branschprogram men är även öppet för dig utan ackreditering.
För att anmäla dig, maila till ulrika@festivalcentrum.se

——–
Festivalcentrum drivs med stöd av Svenska Filminstitutet och i samarbete med ABF Stockholm och Film Stockholm. 

Festivalcentrum är ett nätverk för filmfestivaler och festivalarbetare. Nätverket ska vara en arena där festivalarbetare kan mötas och utbyta erfarenheter med varandra. Alla Festivalcentrums evenemang är gratis.

Processdag i GBG 31/1 för alla med arbetsområde film för barn och unga!

Välkommen till denna processdag som vänder sig till samtliga Filmregionernas medlemmar med arbetsområde film, barn och unga. Syftet med dagen är att arbeta fram en gemensam syn på vad film på kulturskola eller annan filmverksamhet för barn och unga bör innehålla och hur regionala fortbildningsinsatser inom filmpedagogik kan arrangeras. För att sådan fortbildning ska kunna vara likvärdig i hela landet vill vi förankra den nationellt i ett gemensamt ramverk tillsammans.

Dagen arrangeras av Filmregionernas arbetsgrupp för barn och unga (FiBU) och Filminstitutet. Processledare är Annika Wik.

Datum: 31/1-2018

Cirkatid: 9.30-16.00

Lokal: Kultur i Väst, Göteborg

Svara gärna med vändande post till stefan.barkman@regionvarmland.se innan 12/1-2018.

————————

 

God helg!
Hälsar Filmregionerna genom Stefan

Filmpolitiskt toppmöte i GBG 26/1

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar 450 000 kronor till Göteborg Film Festival för att arrangera konferensen Filmpolitiskt toppmöte 2018.

Västra Götalandsregionen har fått förtroendet att i samarbete med Göteborg Film Festival arrangera konferensen Filmpolitiskt toppmöte i Västra Götaland 2018. Landets nationella och regionala politiker, tjänstemän, regionala produktions- och resurscentrum samt filmbranschen ska samlas för att diskutera den framtida svenska filmpolitiken.

Konferensen äger rum fredagen den 26 januari 2018, samma dag som filmfestivalen inleds.

En ny filmpolitik för nya visioner
2017 genomförde regeringen den största förändringen av den svenska filmpolitiken på 50 år – den tidigare filmavtalsmodellen skrotades och ersattes med en ny, statlig filmpolitik. Därmed väcktes behovet av en kvalificerad politisk diskussion om den nya filmpolitiken och vad den egentligen innebär.

Med konferensen Filmpolitiskt toppmöte 2018 visar regionerna att man är en del av den nationella filmpolitiken och bereder vägen för en kontinuerlig dialog mellan stat, region och kommun i de frågor som rör filmens visioner, mål och framtid.

Save the date! Filmregionernas visningskonferens 5-6 oktober ”Film för de yngsta”!

Arbetsgruppen för visningsfrågor riggar återigen en kanon-konferens, denna gång blir det i Mariannelund på Filmbyn Småland! Vad kunde passa bättre? Skriv upp datumet bums!

Torsdag 5 – fredag 6 oktober 2017 – Visningskonferens

Årets tema: Film för de yngsta!

I år ses vi i Mariannelund i Småland. Med utgångspunkt från Filmbyn Småland kommer vi att se, prata och samtala om barnfilm. Inbjudna är bland annat FilmCentrum, FolketsBio, Biografcentralen, nya Barnfilmkonsulenten och Filminstitutet.

Vi hoppas du också vill delta och lyfta filmkulturen för de små vackra människobarnen!

Filmbyn Småland invigdes fredag 16 juni och har en hel del att stå i just nu. Då Mariannelund inte har jätte många övernattningsplatser i närområdet så kommer vi att ha ett begränsat antal platser. Vi återkommer i augusti med mer information, men skriv upp datumet och var beredd! Vi kommer att behöva en tidig anmälan. Men först…

Ha en jättefin sommar!

önskar Visningsgruppen.

/RobertOlsson, Lotta Nyblom, Lena Osterman, Ulf Slotte, Karin Westin, Ingrid Thornell och Gunnel Nelzén

Save the date inbjudan ”film för de yngsta” som pdf

inspelningsplatserna

Nätverksträff 17-18 maj i Stockholm

Den 17-18 maj är det så äntligen dags för nätverksträff kring de filmpedagogiska frågorna på Filmhuset. Detta är ett samarrangemang mellan Filmregionerna och Svenska Filminstitutet. Anmäl er via länken nedan och viktigt: ange om ni ska vara kvar på middagen samt om ni behöver specialkost!  http://simplesignup.se/private_event/95324/4b69fdedf1

Här finner ni programmet för dagarna. Detta kommer eventuellt  uppdateras de kommande veckorna, så håll utkik.

NÄTVERKSTRÄFF 17-18 MAJ

DAG 1

13.00 -13.15  Presentation av dagarna

13.15 – 14.30  Filmens roll inom Kulturskolorna
Torgny Sandgren från Kulturskolerådet om kulturskoleutredningen, dess remissvar samt hur filmens status ser ut inom Kulturskolorna. 

Kunskapsutbyte och diskussion
-hur har det gått för projekt som beviljats stöd
-vilken filmkompetens har lärarna i dagsläget?
-erfarenheter av att samarbeta med Kulturskolor

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 16:30 Att öka filmkunnigheten bland barn och unga i hela landet

Kunskapsutbyte och diskussion

16:30– 17:00  Projekt Filmriket
Lianna Hallsénius,  projektledare för Filmriket, berättar om arbetet med att ta fram ett digitalt filmpedagogiskt verktyg som ska användas nationellt.

17.00  Middag för de som vill och kan

18.30  Förhandsvisning av film för de som vill och kan

DAG 2

9:00 – 9.15   Sammanfattning av gårdagen

9.15- 9.45     Vilken statistik sammanställer Filminstitutet och vad gör vi med den?Johan Fröberg, analyschef, Filminstitutet.

9.45 – 10.15  Skolbio – nuläge och utveckling
Pia-Marie Wehrling, Kultur i väst

10.15 – 10.45   Fika + Workshop
Fundera gärna igenom/svara på frågorna nedan inför träffen.

  • Hur definierar ni skolbio i er region?
  • Samlar ni in statistik på skolbio årsvis
  • Hur ser skolbion ut 2016 och hur har tendensen sett ut de senaste 5 åren?
  • Vad beror denna tendens – oavsett ökning eller minskning – på?

10.45 -11.15   Inifrån branschrådet
Kristoffer Berglund, suppleant för Filmregionerna i rådet för filmpedagogiska frågor, ger oss en inblick i arbetet.

11.15 – 11.45   Workshop: Film i skolan-dagen
Hur kan regionerna och Filminstitutet samarbeta kring Film i skolan-dagen framöver?

11.45 – 12.15  Filmbyn Småland
Anna Mellergård från Filmbyn Småland berättar om projektet och tankarna kring ett nytt centrum för barnfilm.