Är du medlem i filmregionerna och vill läsa protokoll från arbetsgruppernas möten? Hör av dig till styrelsen eller sammankallande i gruppen så delar vi gärna länk till detta.

Vill du läsa rådens protokoll så hittar du dem här: http://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/filmpolitiken/branschradens-form-och-funktion/protokoll/

Arbetsgruppen Film för Barn och Unga
Sammankallande: Stefan Barkman, Region Värmland
stefan.barkman(a)regionvarmland.se

Arbetsgruppen för Visningsfrågor
Sammankallande: Robert P. Olsson
robert.olsson@regionvarmland.se

Arbetsgruppen för Filmproduktion och talangutveckling
Sammankallande: Ann-Marie Söhrman Fermelin, Film Stockholm
08- 123 378 87
anne-marie.sohrman.fermelin(a)filmstockholm.sll.se

Noomaraton
Sammankallande: Jerry Eriksson, Film i Örebro län
0705-28 38 00
jerry.eriksson(a)regionorebro.se

Representanter för Filmregionerna i rådet för spridning och visning
Ordinarie: Ulf Slotte, Film Stockholm
Ersättare: Lotta Nyblom, Filmregion Sydost

Representanter för Filmregionerna i rådet för utveckling och produktion
Ordinarie: Martin Hammar, Filmcloud, Region Västra Götaland
Ersättare: Ann-Marie Söhrman Fermelin, Film Stockholm

Representanter för Filmregionerna i rådet för filmpedagogiska frågor
Ordinarie: Charlotte Karlsson, Film Stockholm
Ersättare: Carolina Falk, Film i Skåne

Styrelsen
Ledamöter: 
Henrik Harrysson, Region Gävleborg, henrik.harrysson(a)regiongavleborg.se
Stefan Barkman, Region Värmland, stefan.barkman(a)regionvarmland.se
Daniel Wallentin, Film i Dalarna, daniel.wallentin@filmidalarna.se
Erika Moll, Film Västernorrland, erika.moll@filmvasternorrland.se
Ylva Liljeholm, Film på Gotland, ylva@filmpagotland.se