Är du medlem i filmregionerna och vill läsa protokoll från arbetsgruppernas möten? Hör av dig till styrelsen eller sammankallande i gruppen så delar vi gärna länk till detta.

Vill du läsa rådens protokoll så hittar du dem här: http://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/filmpolitiken/branschradens-form-och-funktion/protokoll/

Arbetsgruppen Film för Barn och Unga
Sammankallande: Stefan Barkman, Region Värmland
stefan.barkman(a)regionvarmland.se

Arbetsgruppen för Visningsfrågor
Sammankallande: Ingrid Thornell, Kultur i Väst
ingrid.thornell(a)kulturivast.se

Arbetsgruppen för Filmproduktion och talangutveckling
Sammankallande: Ann-Marie Söhrman Fermelin, Film Stockholm
08- 123 378 87
anne-marie.sohrman.fermelin(a)filmstockholm.sll.se

Noomaraton
Sammankallande: Jerry Eriksson, Film i Örebro län
0705-28 38 00
jerry.eriksson(a)regionorebro.se

Representanter för Filmregionerna i rådet för spridning och visning
Ordinarie: Ulf Slotte, Film Stockholm
Ersättare: Gunnel Nelzén, Film i Sörmland

Representanter för Filmregionerna i rådet för utveckling och produktion
Ordinarie: Fredric Larsson, Film i Västerbotten
Ersättare: Hanna Solberg, Film i Skåne

Representanter för Filmregionerna i rådet för filmpedagogiska frågor
Ordinarie: Pia-Mari Wehrling, Kultur i Väst
Ersättare: Anna Rydell, Region Jönköpings län

Styrelsen
Ordförande: Ida Qvarnström, Filmregion Sydost
0733-47 79 10, ida(a)filmregionsydost.se
Ledamöter: 
Henrik Harrysson, Region Gävleborg, henrik.harrysson(a)regiongavleborg.se
Joakim Blendulf, Film Stockholm, joakim.blendulf(a)filmstockholm.sll.se
Anna Rydell, Region Jönköpings län, anna.rydell(a)rjl.se (kassör)
Stefan Barkman, Region Värmland, stefan.barkman(a)regionvarmland.se