Nu kartlägger vi film i kulturskolan under läsåret 20/21

Under våren 2020 startades det nationella nätverket för film på kulturskolan, där en kulturskolechef eller motsvarande från varje region ingår. Tillsammans med nätverket arbetande Filmregionerna och Filminstitutet fram ett första steg att kartlägga den existerande filmverksamheten i kulturskolan.
Därav skapandes en enkät som skickas till de kulturskolor som vi vet har film i sitt utbud.  Enkäten består av tre delar med frågor om den frivilliga verksamheten, verksamhet i skolan och om kompetensbehov bland de pedagoger som undervisar i film/rörlig bild.

Svaren från enkäten kommer bland annat att ligga till grund för en serie fortbildningsseminarier på nätet med start den 27 oktober.

– Vi hoppas att få in så många svar som möjligt, säger Linda Svensson från Film i Dalarna som varit med och arbetat fram enkäten. – Tanken är att vi ska få fördjupande information kring filmverksamhet på kulturskolan och på så vis kunna hjälpa till att vidareutveckla filmens roll i kulturskolan men också få möjlighet att hjälpa de kulturskolor som inte har film i nuläget att kunna starta upp filmverksamhet om de vill. Sen är det en bra indikator på om pedagoger i kulturskolan vill ha fortbildning i film.

Enkäten är öppen fram till 23 september. 
Klicka här för att komma till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/filmpakulturskolan