Ny medlem i Filmregionerna

Film Capital Stockholm (tidigare Filmregion Stockholm Mälardalen) har ansökt om och beviljats medlemskap i Filmregionerna. Vi hälsar dem varmt välkomna! Såhär skriver de själva om varför de tycker det är viktigt att vara med i Filmregionerna:

Vi vill vara med i Filmregionerna då detta är en nationell filmpolitisk aktör som samordnar och företräder de regionala filmverksamheterna i Sverige.
Vi vill bidra till att stärka Sverige som filmland genom samverkan. Det är viktigt i Film Capital Stockholms arbete med filmfrågor både på regional och nationell nivå, att vara insatta i filmfrågor på olika nivåer och höra röster från hela filmsverige för att kunna bedöma vilka frågor som är viktiga att driva, i samverkan med vem och på vilket sätt.
Vi vill bidra med den kompetens vi har, utifrån vår roll som regionalt produktionscentrum så som erfarenhet av att driva filmfonder, såväl offentliga som privata, fördjupa kunskapen om filmkommissionärt arbete samt kompetensutveckling och samverkan. Film Capital Stockholm förväntar sig att delta som en av de regionala aktörerna i Filmregionerna för att skapa ett än starkare och öppnare filmsverige där de regionala parterna deltar i samverkan utifrån sina uppdrag och kompetenser.

Lämna ett svar