Nätverksträff för alla Filmregioner och SFI på Filmhuset i Sthlm 17-18 maj

PROGRAM
Torsdagen den 17 maj (Mauritz)
13.00 VälkommenAnna Serner, vd Filminstitutet
13.15 Filmen i nya kulturplaner från 2019, process och formuleringar Daniel Wallentin, Film i Dalarna, Ida Qvarnström, Filmregion Sydost och Henrik Harrysson, Kulturutveckling, Region Gävleborg
14.00 MIK, IKT och filmkunnighet Martina Wagner, Statens medieråd och Fatima Khayari, Filminstitutet
14.40 Nationellt kulturskolecenter och Kulturskoleklivet Mårten Lempert, Statens kulturråd, Linda Sternö och Martin Sjögren, Akademin Valand
15.20 Fika
15.50 Nyheter inom stöd till distribution och visningKristin Engstedt, Filminstitutet
16.20 Filminstitutets talangsatsning och Moving Sweden (lågbudget långfilm) Genomgång av det nya stödet, bakgrund, syfte, riktlinjer, deadlines m m Lina Norberg Johansson, talangansvarig och Helen Ahlsson, filmkonsulent
16.50 Paus
17.00 En hoppfull film om sorg – nedslag ur publikarbetet med Efter Inez Karin Ekberg, dokumentärfilmare och producent
18.00 Middagsbuffé i Caféet

Fredagen den 18 maj (Styrelserummet, Biblioteksrummet, Garbo och Guldåldern)
09.00 Introduktion till gruppsamtalenStyrelserummet
09.10 Första passet, valbara samtalsgrupperSkolbio Samtal om rollerna för kommunala, regionala och nationella aktörer och nationell skolbiosatsning, med Ulf Slotte, Film Stockholm, Elin Torestad och Anna Håkansson, Filminstitutet  Fortbildning Samtal om det gemensamma filmpedagogiska ramverket och pilotprojekt på gång. Samtal med Mikael Jäderlund, Kulturskolerådet, Stefan Barkman, Region Värmland, Fatima Khayari och Annika Gillegård, Filminstitutet

Talang/Moving Sweden Samtal om nya satsningen, inventering av intressanta filmare och producenter, intresse för pitchträff och/eller talangstödstuga/talangträffar i regionerna. Samtal med Lina Norberg Johansson, Helen Ahlsson och Kristina Börjeson
10.10 Fika
10.30 Andra passet, valbara samtalsgrupper SkolbioFortbildningTalang/Moving Sweden
11.30 Former och innehåll för fortsatt dialog Filminstitutet- regionala filmverksamheter – regioner
12.00 Slut

För intresserade, samtal om inkomna ansökningar om stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga, kl 13-15 i Styrelserummet.

Anmäl er senast den 8 maj i formuläret https://simplesignup.se/event/131902-regional-naetverkstraeff

Lämna ett svar