Arb.gruppen för produktion och talang träff i Göteborg 28/1

Söndag 28 januari kl.9-11 i FilmClouds lokaler på Kultur i Väst.

Lokalen ligger på gatuplan på Rosenlundsgatan 4. Heter Rosenlundskajen. Inte stora entrén utan en lokal under skylten Kultur i Väst. Knacka på glasdörren eller ring Martin Hammar på 0707562952

Direkt efter detta möte kommer det att vara en programpunkt på Auktionsverket Kututrarena, Tredje Långgatan 9, där SVT & SFI berättar om RÖST samt om kommande satsningar på talangutveckling, så denna bör vi går på.

Förslag på dagordning för mötet:

· Fortbildningsdagar 7-8 maj i Uppsala – Innehåll?
· Talangträffar (Fårö, Uppsala)
· Rådet
· Moving Sweden /Lågbudgetsatsningen
· Kommande träffar
· Övriga frågor

Maila gärna om du kan komma (anne-marie.sohrman-fermelin(a)sll.se).
Martin bjuder på kaffe.

Allt gott!
Anne-Marie

Lämna ett svar