Processdag i GBG 31/1 för alla med arbetsområde film för barn och unga!

Välkommen till denna processdag som vänder sig till samtliga Filmregionernas medlemmar med arbetsområde film, barn och unga. Syftet med dagen är att arbeta fram en gemensam syn på vad film på kulturskola eller annan filmverksamhet för barn och unga bör innehålla och hur regionala fortbildningsinsatser inom filmpedagogik kan arrangeras. För att sådan fortbildning ska kunna vara likvärdig i hela landet vill vi förankra den nationellt i ett gemensamt ramverk tillsammans.

Dagen arrangeras av Filmregionernas arbetsgrupp för barn och unga (FiBU) och Filminstitutet. Processledare är Annika Wik.

Datum: 31/1-2018

Cirkatid: 9.30-16.00

Lokal: Kultur i Väst, Göteborg

Svara gärna med vändande post till stefan.barkman@regionvarmland.se innan 12/1-2018.

————————

 

God helg!
Hälsar Filmregionerna genom Stefan

Lämna ett svar