Nätverksträff 17-18 maj i Stockholm

Den 17-18 maj är det så äntligen dags för nätverksträff kring de filmpedagogiska frågorna på Filmhuset. Detta är ett samarrangemang mellan Filmregionerna och Svenska Filminstitutet. Anmäl er via länken nedan och viktigt: ange om ni ska vara kvar på middagen samt om ni behöver specialkost!  http://simplesignup.se/private_event/95324/4b69fdedf1

Här finner ni programmet för dagarna. Detta kommer eventuellt  uppdateras de kommande veckorna, så håll utkik.

NÄTVERKSTRÄFF 17-18 MAJ

DAG 1

13.00 -13.15  Presentation av dagarna

13.15 – 14.30  Filmens roll inom Kulturskolorna
Torgny Sandgren från Kulturskolerådet om kulturskoleutredningen, dess remissvar samt hur filmens status ser ut inom Kulturskolorna. 

Kunskapsutbyte och diskussion
-hur har det gått för projekt som beviljats stöd
-vilken filmkompetens har lärarna i dagsläget?
-erfarenheter av att samarbeta med Kulturskolor

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 16:30 Att öka filmkunnigheten bland barn och unga i hela landet

Kunskapsutbyte och diskussion

16:30– 17:00  Projekt Filmriket
Lianna Hallsénius,  projektledare för Filmriket, berättar om arbetet med att ta fram ett digitalt filmpedagogiskt verktyg som ska användas nationellt.

17.00  Middag för de som vill och kan

18.30  Förhandsvisning av film för de som vill och kan

DAG 2

9:00 – 9.15   Sammanfattning av gårdagen

9.15- 9.45     Vilken statistik sammanställer Filminstitutet och vad gör vi med den?Johan Fröberg, analyschef, Filminstitutet.

9.45 – 10.15  Skolbio – nuläge och utveckling
Pia-Marie Wehrling, Kultur i väst

10.15 – 10.45   Fika + Workshop
Fundera gärna igenom/svara på frågorna nedan inför träffen.

  • Hur definierar ni skolbio i er region?
  • Samlar ni in statistik på skolbio årsvis
  • Hur ser skolbion ut 2016 och hur har tendensen sett ut de senaste 5 åren?
  • Vad beror denna tendens – oavsett ökning eller minskning – på?

10.45 -11.15   Inifrån branschrådet
Kristoffer Berglund, suppleant för Filmregionerna i rådet för filmpedagogiska frågor, ger oss en inblick i arbetet.

11.15 – 11.45   Workshop: Film i skolan-dagen
Hur kan regionerna och Filminstitutet samarbeta kring Film i skolan-dagen framöver?

11.45 – 12.15  Filmbyn Småland
Anna Mellergård från Filmbyn Småland berättar om projektet och tankarna kring ett nytt centrum för barnfilm.

Lämna ett svar