Remissvar angående kulturskolan

Här kan ni ta del av Filmregionernas yttrande angående betänkandet ”En inkluderande kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69).

Detta skickades in till Kulturdepartementet den 14:e mars 2017.

yttrande_filmregionerna_kulturskolan_betankande

Lämna ett svar